De lockdown die afgelopen maandagavond is aangekondigd zal voorlopig van kracht blijven t/m dinsdag 19 januari 2021.
In de week voorafgaand aan de 19e zal het kabinet beslissen of deze periode verlengd wordt en/of hoe de versoepelingen er uit zullen gaan zien.
Dit betekend dat de eerste repetitie mogelijkheid pas 22 januari zal zijn, mits toegestaan natuurlijk.
We hopen van harte dat we op die datum weer samen muziek kunnen en mogen maken!

Facebook.