De maatregelen blijven voorlopig nog van kracht, en dus kan het korps en jeugdfanfare nog altijd niet repeteren.
De eerste repetitie mogelijkheid wordt eind mei verwacht.
We hopen van harte dat we op die datum weer samen muziek kunnen en mogen maken!

Facebook.